fredag 23. januar 2015

Johannes andre og tredje brev - Lodes versjon

Disse skrifter fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.JOHANNES' ANDRE BREV


 1 (Fra) den eldste, til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har erkjent sannheten,
 2 for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid:
 3 Nåde, barmhjertighet, fred fra Gud Fader og fra Herren**(x) Jesus Kristus, Faderens Sønn, være med dere**(f) i sannhet og kjærlighet!
 4 Jeg er blitt meget glad over at jeg har funnet barn av deg som vandrer i sannhet, slik som vi mottok befaling av Faderen.
 5 Og nå ber jeg deg, frue: Ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.
 6 Og dette er kjærligheten, at vi skal vandre etter Hans bud. Dette er det bud som dere hørte fra begynnelsen, for at dere skal vandre etter det.
 7 For mange forførere er kommet inn i verden, som ikke bekjenner Jesus Kristus, kommet i kjøttet. En slik er forføreren og Antikristen.
 8 Gi akt på dere selv så vi**(f) ikke skal tape det som vi**(f) med vårt**(f) arbeid har vunnet, men kan få full lønn.  
 9 Hver den som overtrer**(f) og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud; den som blir i Kristi**(x) lære, han har både Faderen og Sønnen.
 10 Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da motta ham ikke i hus, og ønsk ham ikke velkommen.
 11 For den som ønsker ham velkommen får samfunn med hans onde gjerninger.
 12 Selv om jeg har meget å skrive om til dere, har jeg ikke villet gjøre det med papir og blekk; men jeg håper å komme til dere og tale muntlig med dere, for at vår glede må bli fullkommen.
 13 Din søsters, den utvalgtes barn, hilser deg. Amen**(x).               
JOHANNES' TREDJE BREV


 1 (Fra) den eldste til Gaius, den elskede, som jeg elsker i sannhet. 
 2 Elskede! Framfor alle ting ber jeg om at du må ha framgang og helse, likesom din sjel har framgang. 
 3 For jeg ble meget glad da brødrene kom og vitnet om din sannhet, hvordan du vandrer i sannhet.
 4 Jeg har ingen større glede enn denne, at jeg hører mine barn vandrer i sannhet.
 5 Du elskede! Du gjør trofast det som du gjør for brødrene og for de fremmede,
 6 som har vitnet for forsamlingen om din kjærlighet; og du gjør vel når du hjelper dem på reisen, slik som det er sømmelig for Gud.
 7 For Hans navns skyld er de dratt ut, og de har ikke tatt imot noe av hedningene.
 8 Derfor er vi skyldige å motta slike, for at vi kan bli medarbeidere for sannheten.
 9 Jeg har skrevet til forsamlingen; men Diotrefes, som elsker å være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.
 10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger han gjør, idet han med onde ord baktaler oss, og ikke tilfreds nok med det: Han mottar selv ikke brødrene, og dem som vil det hindrer han og kaster dem ut av forsamlingen.
 11 Du elskede! Etterlign ikke det onde, men det gode. Den som gjør godt, er av Gud; men**(x) den som gjør ondt, har ikke sett Gud.       
 12 Demetrius har et godt vitnesbyrd av alle og av sannheten selv; også vi vitner, og dere**(f) vet at vårt vitnesbyrd er sant.
 13 Jeg hadde mye å skrive**(t), men jeg vil ikke skrive til deg med blekk og penn.
 14 Men jeg håper snart å se deg, og da skal vi tale muntlig sammen.

 15 Fred være med deg. Vennene (våre) hilser deg. Hils vennene - ved navn!